90 let Pikovy rozhledny na vrchu Chlum u Plzně V-24 : 

90 let Pikovy rozhledny na vrchu Chlum u Plzně


Kategorien :ohne Kategorie ( N )
Region :Uncategorized ( N )
Verwaltungsgliederung : / Nezařazeno CZ / Tschechische Republik
Telefon : 777 265 413
WWW : www.rozhlednachlum.cz
Česky90 let Pikovy rozhledny na vrchu Chlum u Plzně90 let Pikovy rozhledny na vrchu Chlum u Plzně