F-215 Andrej Radlinský

(*8. 7. 1817 – †26. 4. 1879)

Popredný slovenský vzdelanec a národný buditeľ, ktorý svojimi všestrannými schopnosťami prispel k záchrane a rozvoju slovenského školstva. Jeho učebnica z r. 1871 Školník, obsahujúca napr. hviezdovedu, zemepis, silozpyt, zemeznalstvo či hodvábnictvo, významne pozdvihla úroveň vzdelanosti naprieč generáciami.

Andrej Radlinský
 • Staat:
  Slovensko
 • Serie:
  Kto bol kto (SK)
 • Seriennummer:
  15
 • Technische Spezifikation:

  laminovaná samolepka, 4 výseky, rozdělená do 5 polí, rozměr 5 × 13 cm

Cena:
0.60 €
Andrej Radlinský
Verkaufsstellen